Záruka a reklamační řád

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zákazník (spotřebitel) má právo bez udání důvodu vrátit zboží, nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu, ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do deseti (10) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnou kupní cenu obruby a příslušenství včetně poplatků za dopravu směrem ke kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání. Za brýlové čočky bude vráceno 20 % z kupní ceny, neboť tyto byly zhotoveny dle přání kupujícího (spotřebitele) dle jím zadaných údajů (hodnot dioptrií, cylindrů, os a PD) na zakázku a nelze je již jakýmkoli jiným způsobem využít pro jinou zakázku.

Postup při vrácení zboží:

Spolu s vraceným zbožím pošlete tyto dokumenty:

  • originál nebo kopii faktury
  • sdělení, že odstupujete od kupní smlouvy
  • číslo účtu, kam vám máme vrátit peníze

Balíček pošlete doporučeně na adresu

Sasfin a. s.
Masarykova 18
602 00 Brno

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Záruka na brýlové obruby a příslušenství je standardní 24 měsíců. Záruční doba na brýlové čočky je 6 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna prokázáním nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.originalnibryle.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po vyřízení reklamace bude zboží zasláno kupujícímu zpět.

Způsob vyřízení reklamace

Zákazníkovi bude zaslán informační e-mail o přijetí reklamace nejpozději 7 dní od přijetí. V informačním e-mailu může být požadováno uvedení základních údajů o způsobu použití zboží, které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení. S výsledkem reklamace bude zákazník seznámen standardně e-mailem nebo telefonicky, popřípadě poštou.

Adresa k zasílání reklamačních oprav:

Sasfin a.s.
Masarykova 18
602 00 Brno

Kontaktní údaje:
info@originalnibryle.cz